Administrative forhold 2017

Administrative forhold

Kursavgift:

Kurs

Pris

Nettbasert kurs i brannvern

 4.300,-

Lærlingskolen trinn 1

20.600,-

Lærlingskolen trinn 2

25.100,-

Lærlingskolen trinn 3

37.950,-

Eksamensforberedende yrkeslærekurs i  feierfaget (inkludert læremidler)

34.000,-

Håndbrannslokkerkurs kategori grønn

12.400,-

Håndbrannslokkerkurs, eksamensavgift og kompetansebevis

 3.900,-,-

Vi gjør oppmerksom på at deltakere som ikke tilhører kommunale brann- og redningsvesen vil bli fakturert med en kursavgift på:

Kr. 4.850,- pr. kursuke

Dette gjelder samtlige kurs.

Kursavvikling

Kursene gjennomføres både ved Norges brannskole og regionalt.

Søknader - generelt

Søknader registreres elektronisk. Nærmeste overordnede/brannsjef mottar e-post som må godkjennes før søknad om opptak til kurs blir behandlet. Søknader som ikke er godkjent av nærmeste overordnet/brannsjef blir ikke behandlet i opptaksprosessen. Søknader som ikke godkjennes blir avslått. Det er viktig at det gis nøyaktige opplysninger i søknaden, alle feltene må fylles ut.

Søknader - deltidsopplæring

Søknad vedrørende oppstart av deltidsopplæring sendes fortløpende til: postmottak@dsb.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 30. september 2016. Unntatt er alarmsentraloperatørkurs som har søknadsfrist henholdsvis 01.03.17 og 01.06.17

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav:

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav for kurs, må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes Norges brannskole i god tid før søknadsfristens utløp til: postmottak@dsb.no

 

Helseundersøkelse og fysisk test for røyk- og kjemikaliedykkere:

I veiledning til helseundersøkelser og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere er det gjengitt nærmere beskrivelse av hvilke krav som gjelder, herunder bl.a. hyppighet, hvem som kan gjennomføre helseundersøkelsen og krav til fysisk utholdenhet og muskelstyrke.

Veiledning til arbeidsmiljøloven best. nr. 579

Norges brannskole krever at alle som skal delta på kurs der det gjennomføres praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser skal gjennomføre fysisk test i regi av skolen ved oppstart av kurset. Elever som ikke består fysisk test i henhold til de krav som er gitt i veiledning til helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere vil ikke få anledning til å delta videre på kurset, og vil bli erstattet av mannskaper på venteliste.

Når det gjelder regionale kurs anbefaler vi at kursarrangør gjennomfører fysisk test ved oppstart av kurset.

Opptak

Melding om opptak (tildelte kursplasser og reserveplasser) sendes kursdeltaker  i løpet av 4. kvartal 2016, med  kopi til leder.  Det vil også bli gitt skriftlig tilbakemelding til dem som ikke får tildelt kursplass.

Innkalling

Nødvendig informasjon blir lagt ut på vårt nettsted Fronter.  For å få tilgang til Fronter får elevene tildelt brukernavn og passord.  Innkalling inkludert brukernavn og passord blir sendt eleven ca. 1 måned før kursstart.

Krav til merking av fakturaer

Mange kommuner har tatt i bruk elektronisk system for å håndtere leverandørfakturaer.  Skolen henstiller til de enkelte brannvesen/kommuner som har tatt i bruk ovennevnte system, om å påføre fakturaadresse og fakturareferanse/kode på søknadsskjemaet til hver enkelt søker. 

Søkere fra Forsvaret

For personell fra forsvaret vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale.

Avtalen innebærer følgende: 

Søkere til forebyggende kurs får sin søknad godkjent/avslått av Odd Richardsen

odd.richardsen@forsvarsbygg.no

Søkere til beredskapskurs får sin søknad godkjent/avslått av Knut Wingstad

kwingstad@mil.no

Det er viktig at det gis nøyaktige opplysninger i søknaden.