ICCS og Vision kurs

Mål:

Å gi operatørene grundig praktisk og teoretisk kunnskap om, samt forståelse av å bruke, ICCS.

Å gi operatørene grundig og nyttig teoretisk og praktisk kunnskap om, samt forståelse for bruk av, VISION.

Målgruppe:

Personell som skal arbeide i en 110 sentral, og som ikke har fått opplæring. Kurset gjennomføres i løpet av to uker (77 timer).

Ved opptak til kurset vil operatører som allerede har fått kursplass på høstens alarmsentraloperatørkurs bli prioritert.

Faglig innhold:

ICCS:

VISION:

 

ICCS/Vision kurs gjennomføres i uke 34 og 35
Kursavgift: Kr. 8.000,-

Avsluttende vurdering: Praktisk prøve

 

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff