ICCS/VISION - 1 ukes kurs

Mål:

Å gi operatørene grundig praktisk og teoretisk kunnskap om, samt forståelse av å bruke, ICCS.

Å gi operatørene grundig og nyttig teoretisk og praktisk kunnskap om, samt forståelse for bruk av, VISION.

Målgruppe:

Personell som er avløsere/faste operatører, og som har jobbet noen måneder på sentralen. Disse har fått noe opplæring og dette må dokumenteres ved søkning til kurset. Kurset gjennomføres i løpet av 1 uke.

Kurset har samme faglig innhold som 2 ukers kurset (se under), unntatt er at noen praktiske øvelser/repetisjon utgår (ca. 12 timer). Det må også påregnes noe kveldsundervisning.

Ved opptak til kurset vil operatører som allerede har fått kursplass på høstens alarmsentraloperatørkurs bli prioritert.

Faglig innhold:

ICCS:

VISION:

ICCS/Vision (1 ukes kurs):  En ukes kurs er for deltakere som er avløsere/faste operatører, og som har jobbet noen måneder på sentralen. Disse har fått noe opplæring og dette må dokumenteres ved søkning til kurset. Kurset har samme faglig innhold som 2 ukers kurset, unntatt er at noen praktiske øvelser/repetisjoner utgår (ca. 12 timer). Det må også påregnes noe kveldsundervisning.
Kurset gjennomføres i uke 38
Kursavgift: Kr. 5.000,-

Avsluttende vurdering: Praktisk prøve

Starter Slutter Sted Søknadsfrist
09.10.2017 13.10.2017 Stavern -