Veilederkurs for opplæringsansvarlige på 110 sentralene

Mål:

Gi opplæringsansvarlig ved alarmsentralene et godt grunnlag for å ta ansvar for internopplæring av egne ansatte.

Målgruppe:

Opplæringsansvarlige ved landets 110 sentraler. 

Bakgrunn for kurset:

Alarmsentralopplæringen ble revidert våren 2016, og det er gjort en del endringer i hele opplæringsstrukturen. Bl.a. ble emner og prøver for internopplæringen justert. For å få denne delen av opplæringen mest mulig lik i hele landet, tilbyr Norges brannskole et veilederkurs for de opplæringsansvarlige.

Kursinnhold:

-          Gjennomgang av hele alarmsentralopplæringen

-          Kursplanen Internopplæring alarmsentraloperatør og opplæringsbok. Se skolens hjemmeside

-          Dispensasjoner

-          Hvordan gjennomføre opplæringen på en god måte

-          Den nettbaserte testen

-          Bruken av Fronter

-          Samarbeidet med Norges brannskole

Antall deltakere: 20

Sted:             JKØ, Stavern

Oppstart:      25.01.2017 kl 1230

Avslutning:   26.01.2017 kl 1600

Kursavgift:   Kr. 3.000,-

For nærmere informasjon om kurset, ta kontakt med Eirin Hagensen - eirin.hagensen@dsb.no

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff