Grunnkurs deltid

Grunnkurs for deltidspersonell

Mål

Kurset skal gi ansatte i deltidsbrannvesen opplæring i henhold til målene i kursplan. 

Målgruppe - opptakskrav

Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesenet.

Søkere skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen.

Det presiseres at internopplæringen må dokumenteres

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold

Brannfaglige  emner

Redningsfaglig emner

Røykdykking

Kjemikaliedykking

Praktiske øvelser

Kommune/region sender søknad fortløpende vedrørende oppstart av grunnkurs deltid til: firmapost@nbsk.no

Alle kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger.

Praksisuka tas ved et godkjent øvingsanlegg etter at teoriundervisningen er gjennomført og før

skriftlig eksamen.

Forøvrig henviser vi til vår hjemmeside www.nbsk.no under kurstilbud - deltidsutdanning.