Beredskapsutdanning trinn 1 deltid

Beredskapsutdanning trinn 1 for deltidspersonell

Mål

Kurset er et ledd i lederutdanningen for brannpersonell, og skal kvalifisere for:

Målgruppe - opptakskrav

Beredskapsutdanning trinn 1 deltid bygger på gjennomført yrkesutdanning som brannkonstabel.

(Yrkesutdanning for brannkonstabel heltid eller deltid, eller tilsvarende kvalifikasjoner)

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold mv.

 

Brann- og redningsfaglige emner

 

Organisering av beredskap og innsats

 

Kompetanseutvikling

 

Skriftlig eksamen

Kommune/region sender søknad fortløpende vedrørende oppstart av beredskapsutdanning trinn 1 til: firmapost@nbsk.no

 

Alle kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger.

Praksisuka tas ved et godkjent øvingsanlegg etter at teoriundervisningen er gjennomført og før skriftlig eksamen.

Forøvrig henviser vi til vår hjemmeside www.nbsk.no under kurstilbud - deltidsutdanning