Grunnkurs i brann- og redningstjeneste

Mål

Kurset skal gi deltakerne grunnopplæring i brann- og redningstjeneste samt danne grunnlag for videre opplæring innenfor dette arbeidsområdet.

Opptakskrav:

Gjennomført og bestått nettbasert kurs i brannvern.

Målgruppe

Personell som skal inngå i utrykningsstyrken.

Faglig innhold

Praktisk og skriftlig eksamen

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff