Utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste

Mål

Kurset skal kvalifisere deltakerne for tjeneste som utrykningsledere i lufthavnens brann- og redningstjeneste, samt gi opplæring i skadestedsledelse i forbindelse med flyhavari.

Målgruppe

Utrykningsledere og lufthavnbetjenter som inngår i utrykningstyrken og som har gjennomgått og bestått grunnkurs i brann- og redningstjeneste.

Faglig innhold

Praktisk og skriftlig eksamen

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
NBSK Tjeldsund 16.10.2017 27.10.2017 13.10.2017