Brannutreder- elektro

Norges brannskole arrangerer del 1 av kurs for "Brannutredere – elektro" på Fjelldal i tiden 13. - 17. november 2017.

 

Målgruppe og opptakskrav

Kursets målgruppe er ansatte i Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), brannvesenet og kriminalteknikere i politiet.

Søkere som har kompetanse iht. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 10 og er ansatt i DLE eller i sakkyndige selskap, vil bli prioritert.

Varighet

Kurset har en varighet på 5 dager (40 timer).

Del 2 av kurset er beregnet for brannutredere fra DLE og sakkyndige selskap som skal bistå politiet med elektrotekniske undersøkelser i forbindelse med etterforskning av branner.

Dette kurset holdes i 2018. Informasjon om kurs i 2018, se her.

 

Kursinnhold

 

Deltakeravgift: Kr 13.000

Dato: 13. – 17. november

Søknadsfrist: 30. september 2017

Reise og opphold dekkes av den enkelte.

Skolen har eget internat. Les mer på vår hjemmeside.

 

For mer informasjon kontakt Gunnar Langmo: gunnar.langmo@dsb.no / 917 94 654

Sted Starter Slutter Påmelding
Ingen treff