Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget

Mål

Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. Kurset er tilrettelagt for de som skal avlegge svenneprøve som privatister jfr. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) § 3 -5.

Faglig innhold

Avsluttende prøve

Avsluttende eksamen (sentralt gitt prøve) for det første kurset i 2017 må eleven avlegge i eget hjemfylke.

Hvis du som leder/mester har praksiskandidater på eksamensforberedende kurs må du påse at din praksiskandidat blir meldt opp i ditt fylke til avsluttende skriftlig eksamen.  Du finner mer informasjon om dette ved å kontakte opplæringskontoret.

Før søknad på kurs husk og før inn i notatfeltet:

Kurs nr. 1 har fri i uke 10

Dato for sentralgitt prøve: 01.12.17

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
NBSK Tjeldsund 23.10.2017 01.12.2017 30.09.2016