Håndbrannslokkerkurs KAT. GRØNN

Mål

Kursdeltakere skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere, kategori GRØNN i henhold til Norsk standard 3910.

Faglig innhold

Praktisk og skriftlig eksamen

Utstedelse av kompetansebevis

Ved bestått teoretisk og praktisk prøve sender deltaker søknad om kompetansebevis til kursarrangør Norges brannskole.  Søkeren må være fylt 18 år.  Det settes krav til praksis ved søknad om kompetansebevis. Kravet er gitt av Rådet for vedlikehold av brannslokkermateriell i:

Bestemmelse nr. 7 H punkt 5.2  

Kursavgift håndbrannslokkerkurs KAT Grønn:                                               kr. 12.400,-
Eksamensavgift og kompetansebevis håndbrannslokkerkurs KAT Grønn:   kr. 3.900,-

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff