Lærlingskolen feierutd. trinn 1 - 3

Mål

Kursene skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget.

Opplæringen strekker seg over 3 år, og gjennomføres med 3 kursperioder på til sammen 17 uker.

Opplæringen skjer i henhold til godkjent læreplan for opplæring i bedrift i feierfaget, og omfatter programfagene.

Norges brannskole tilbyr ikke opplæring i fellesfag.

Målgruppe - opptaksvilkår

Søkeren må ha fullført og bestått videregående kurs 1 innen bygg- og anleggsteknikk. Det vises til forskrift om inntak til videregående opplæring.

Kopi av lærekontrakt må sendes Norges brannskole sammen med søknaden. Opplysninger i lærekontrakten er viktig når elevene skal prioriteres inn på kurs ved Norges brannskole.

Faglig innhold

Avsluttende prøve trinn 1 og trinn 2

Før søknad på kurs husk og før inn i notatfeltet:

Elevene på Lærlingskolen trinn 3 blir oppmeldt til tverrfaglig eksamen av Sortland videregående skole, skolested Lødingen. Skriftlig eksamen avvikles ved Norges brannskole siste kursdag.

NB! Opplysninger om endelig eksamensdato for trinn 3 vil bli gitt på et senere tidspunkt.

 

Navn Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff