Grunnkurs for heltidspersonell

Mål

Grunnkurset er den avsluttende del av yrkesutdanning for brannkonstabler.

Målgruppe - opptakskrav

Søkere til grunnkurs skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen. Ved opptak til kurs vil mannskap fra yrkesbrannvesen bli prioritert. Det presiseres at internopplæringen må dokumenteres.

Norges brannskole krever at alle som skal delta på kurs der det gjennomføres praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser skal gjennomføre fysisk test i regi av skolen ved oppstart av kurset.

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold

Brannfaglige emner

Redningsfaglige emner

Røykdykking

Kjemikaliedykking

Skriftlig eksamen - praktisk eksamen

Kursene er delt i to perioder à 4 uker

Kurs nr. 1 har fri i uke 6 og 7

Kurs nr. 2 har fri i uke 41 og 42

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff