Kurs for deg som har BER-1

 Dette er en overgangsordning for deg som har gjennomført beredskapsutdanning trinn 1 og skal ha kompetanse som utrykningsleder heltid.

Mål

Kurset skal gi opplæring og kompetanse som tilfredsstiller kravet til utrykningsleder heltid, og/eller kvalifiserer for opptak til beredskapsutdanning trinn 3 - hovedmodul.

Målgruppe - opptakskrav

Kurset retter seg spesielt mot den som skal inneha stilling som utrykningsleder heltid.

Opptakskrav er gjennomført og bestått beredskapsutdanning trinn 1.

Kurset er delt i to perioder.

Periode 1: 13.03.17 - 07.04.17
Periode 2: 12.06.17 - 23.06.17
 

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff