Utrykningslederkurs del A og B

Opptakskrav:

Opptak til studiet krever bestått grunnkurs for brannkonstabel heltid eller deltid.

Vi gjør oppmerksom på at etter tildelt plass må man bestå en nettbasert test for utrykningsleder.

Kursplan finner du på skolens hjemmeside.

Målgruppe:

Ansatte i brann- og redningstjenesten som skal bli eller er utrykningsleder. Dette må spesifiseres i kommentarfeltet i søknaden.

Kursets oppbygning:

Kurset består av 3 deler (A - B - C) som gjennomføres i tre perioder.

Del A og B kvalifiserer til utrykningsleder deltid.

Del C er for de som skal inneha rollen som utrykningsleder heltid, og krever bestått del A og del B. 

Det søkes på del A og B i samme søknad, men del C krever egen søknad.

Del A:
Del B:
Del C:
Kurs 1 gjennomføres i perioden
Kurs 2 gjennomføres i perioden:
Kurs 3 gjennomføres i perioden:

 

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
NBSK Tjeldsund 02.10.2017 15.12.2017 01.10.2016