Beredskapsutdanning trinn 3 - forberedende modul

Mål

Beredskapsutdanning trinn 3 skal gi elever kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) for å ivareta brannvesenets ansvar, myndighet og faglige aspekter knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å løse.

Dette innebærer at de:

Målgruppe - opptakskrav

Kurset skal i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, kvalifisere personell til funksjonen som brannsjef (§ 7-11), leder for beredskapsavdeling (§7-8) og overordnet vakt (§7-10).

Opptakskrav:

Beredskapsutdanning trinn 3 består av to moduler avhengig av bakgrunn for den enkelte søker – forberedende modul og fagledermodul.

Varighet – oppbygning

Forberedende modul har en varighet på 120 timer og er et forberedende kurs i brann-/redningsfaglige emner. I tillegg kreves det bestått standpunktprøve etter gjennomført selvstudie før oppstart. Forberedende modul er obligatorisk for søkere med følgende bakgrunn:

Fagområder – forberedende modul

Standpunktprøve etter gjennomført selvstudie før oppstart

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff