Beredskapsutdanning trinn 3 - fagledermodul

Mål

Beredskapsutdanning trinn 3 skal gi elever kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) for å ivareta brannvesenets ansvar, myndighet og faglige aspekter knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å løse.

Dette innebærer at de:

Målgruppe:

Kurset skal i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, kvalifisere personell til funksjonen som brannsjef (§ 7-11), leder for beredskapsavdeling (§7-8) og overordnet vakt (§7-10).

Opptakskrav:

Beredskapsutdanning trinn 3 består av to moduler avhengig av bakgrunn for den enkelte søker – forberedende modul og fagledermodul.

For pkt. 1 vil søkere være kvalifisert til opptak direkte på fagleder modul. For pkt. 2 og 3 vil søkere kvalifisere seg til opptak på forberedende modul, før gjennomføring av fagledermodulen.

Fagledermodul

Fagledermodulen har varighet på 160 timer og er obligatorisk for alle. Modulen er delt opp i 2 perioder à to uker.

Direkte opptak til fagledermodulen krever følgende bakgrunn:

Fagområder – fagledermodul

Innenfor fagområdet informasjon og kommunikasjon skal det i løpet av kurset skrives en prosjektoppgave (gruppebesvarelse) som omhandler synliggjøring av brannvesen.

Kurs nr. 1 gjennomføres i perioden:
Kurs nr. 2 gjennomføres i perioden:

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff