CBRNE - fagseminar

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) og Norges brannskole i samarbeid med Oslo brann og redningsetat, avholder CBRNE-fagseminar på Lahaugmoen kurs og kompetansesenter den 29. og 30. november 2017.


Seminaret er beregnet for ledere, med fokus på organisering av skadestedet, tiltak og deteksjon.

Tentativt program:

 

Start/slutt:

Seminaret starter 29.11.17 kl. 0900 og avsluttes 30.11.17 kl. 1500

Kursavgift:

Kr. 1.000,- som dekker lunsj begge dagene og kaffe i pausene

Overnatting:

Dere må selv ordne med overnatting. Nærmeste hotell er Quality hotel Olavsgaard - Hvamstubben 11 - 2013 Skjetten. 

 

Starter Slutter Sted Søknadsfrist
29.11.2017 30.11.2017 Oslo 12.11.2017