Nettbasert kurs i brannvern

Generelt

Nettbasert kurs i brannvern inngår som en obligatorisk del av internopplæring for brannkonstabler og opptakskrav til forebyggende kurs. Kurset kan imidlertid også tas av alle som har behov for denne typen opplæring uavhengig av internopplæringsprogrammet.

Mål

Kurset skal gi deltakerne en første teoretisk innføring i brannforebyggende arbeid og innsatsstyrkens arbeidsoppgaver ved brann eller ulykke.

Målgruppe - opptakskrav

Kurset er obligatorisk for opptak til en rekke av skolens kurs.  Se opptakskrav for det enkelte kurs.

Faglig innhold

Påmeldingen er bindende

Kursavgift:

Nettbasert kurs i brannvern kr. 4.300,-

Søknadsfrist: Påmelding og opptak foregår kontinuerlig

Nettbasert kurs i brannvern 2017