Administrative forhold 2018

 

Kursavgift:

Kurs

Pris

Nettbasert kurs i brannvern

4.500,-

Lærlingskolen trinn 1

21.200,-

Lærlingskolen trinn 2

25.800,-

Lærlingskolen trinn 3

39.000,-

Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget (inkludert læremidler)

35.000,-

Håndbrannslokkerkurs kategori grønn

12.800,-

Håndbrannslokkerkurs, eksamensavgift og kompetansebevis

 4.000,-

Vi gjør oppmerksom på at deltakere som ikke tilhører kommunale brann- og redningsvesen vil bli fakturert med en kursavgift på:

Kr. 8.000,- pr. kursuke

Dette gjelder samtlige kurs.

Leie av bekledning og røykdykkerutstyr

Som et ledd i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet til elever og lærere ved skolen har Norges brannskole innført egne prosedyrer for HMS i forbindelse med røykdykking. Prosedyrene inneholder blant annet egne rutiner for vask og vedlikehold av røykdykkerbekledning, underbekledning og pustemateriell.

For å kunne gjennomføre disse prosedyrene og dermed ivareta arbeidsmiljøet til elever og lærere, derfor deltakere på kurs som gjennomfører praktiske øvelser leie røykdykkerutstyr og brannbekledning hos oss.

Røykdykkerutstyr består av: maske, meis, flaske og lungeautomat. Pris for leie er kr. 450,- pr. dag.

Røykdykkerbekledning består av: brannbekledning, hansker, hjelm, hette og støvler. Pris for leie er kr. 415,- pr. dag.

Elevene betaler kun for de dagene utstyret/bekledningen benyttes.  

Elevene skal selv ta med seg underbekledning. NBSK anbefaler å ta med minst 2 sett langermet ullundertøy, men anbefaler 4 sett

Kursavvikling

Kursene gjennomføres både ved Norges brannskole og regionalt.

Søknader - generelt

Søknader registreres elektronisk. Nærmeste overordnede/brannsjef mottar e-post som må godkjennes før søknad om opptak til kurs blir behandlet. Søknader som ikke er godkjent av nærmeste overordnet/brannsjef blir ikke behandlet i opptaksprosessen. Søknader som ikke godkjennes blir avslått. Det er viktig at det gis nøyaktige opplysninger i søknaden, alle feltene må fylles ut.

Søknader - deltidsopplæring

Søknad vedrørende oppstart av deltidsopplæring sendes fortløpende til: postmottak@dsb.no

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 30. september 2017. Unntatt er alarmsentraloperatørkurs som har søknadsfrist henholdsvis 01.02.18 og 13.08.18.

Opptakskrav og dispensasjon fra opptakskrav:

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav for kurs, må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes Norges brannskole i god tid før søknadsfristens utløp til: postmottak@dsb.no

 

Helseundersøkelse og fysisk test for røyk- og kjemikaliedykkere:

I veiledning til helseundersøkelser og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere er det gjengitt nærmere beskrivelse av hvilke krav som gjelder, herunder bl.a. hyppighet, hvem som kan gjennomføre helseundersøkelsen og krav til fysisk utholdenhet og muskelstyrke.

Veiledning til arbeidsmiljøloven best. nr. 579

Norges brannskole krever at alle som skal delta på kurs hvor det gjennomføres praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser skal gjennomføre fysisk test i regi av skolen ved oppstart av kurset. Elever som ikke består fysisk test i henhold til de krav som er gitt i veiledning til helseundersøkelse og fysiske tester for røyk- og kjemikaliedykkere vil ikke få anledning til å delta videre på kurset, og vil bli erstattet av deltakere på venteliste.

Når det gjelder regionale kurs anbefaler vi at kursarrangør gjennomfører fysisk test ved oppstart av kurset.

Kursplass

Melding om tildelt kursplass, reserveplass og avslag sendes kursdeltakerne i løpet av 4. kvartal 2017, med kopi til leder.  

Innkalling

Fagstoff og informasjon gjøres tilgjengelig via den digitale læringsplattformen Fronter. Innkalling, inkludert brukernavn og passord til Fronter blir sendt eleven pr. mail ca. 1 måned før kursstart.

Krav til merking av fakturaer

De fleste kommuner har tatt i bruk elektronisk handelsformat (EHF) for å håndtere leverandørfakturaer. Skolen henstiller til de enkelte brannvesen/kommuner som har tatt i bruk ovennevnte system, om å påføre fakturareferanse/kode på søknadsskjemaet til hver enkelt søker. 

Søkere fra Forsvaret

For personell fra forsvaret vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale.

Avtalen innebærer: 

Dersom søkere fra forsvaret tildeles kursplass, må innkjøpsordre sendes.

Nettbasert kurs i brannvern er et åpent kurs og alle søkere får kursplass.