Kurs for alarmsentraloperatør

Mål

Kurs for alarmsentraloperatør er den avsluttende delen av yrkesutdanningen for alarmoperatører.

Kursets hovedmål er at elevene skal få god innsikt i menneskelige og psykologiske forhold som påvirker operasjoner og samhandlinger i en sentral. Gjennom dette skal de settes i stand til å bli en viktig ressurs overfor publikum, egne mannskaper og andre etater og myndigheter. Elevene skal få gode kunnskaper om teknikk og taktikk i et operasjonsrom, samt håndtering av større uønskede hendelser.

Opptakskrav

Gjennomført og bestått internopplæring for alarmsentraloperatør, inkludert nettbasert kurs og beredskapsutdanning trinn 1 eller forberedende modul alarmsentraloperatør. I tillegg skal kurs i ICCS-VISION være gjennomført.

Målgruppe er personell som skal arbeide i en alarmsentral.

Faglig innhold

    

Skriftlig eksamen

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff