Samling for opplæringsansvarlige/ledere på 110 sentralene

Mål:

Samlingen skal gi deltakerne gode forutsetninger til å kunne være gode tilretteleggere til egne operatører ifm internopplæringen, samt få en god forståelse på hvordan DSB (Norges brannskole) legger til rette for opplæring i Stavern ved forskjellige kurs

Målgruppe:

Opplæringsansvarlige/ledere på 110 sentralene 

Bakgrunn for kurset:

Norges brannskole har gjennom en del år gjennomført opplæring på diverse kurs i Stavern. Vi ser at det kan være noen utfordringer, selv om kursene etter evaluering fra elevene nå er langt bedre. Vi ønsker bl.a å informere om operativ psykologi som er blitt tatt svært godt imot i opplæringen.

Kursinnhold:

-          Internopplæringen - hvilke utfordringer har sentralene/NBSK

-          ICCS/VISION kurs

-          Forberedende modul - tilbakemeldinger. Utfordringer med dispensasjoner etc

-          Alarmoperatørkurset - tilbakemeldinger. Informasjon om emnet operativ psykologi

-          Fagskole for brann- og redningspersonell

Vi ønsker også tilsendt eventuelle spørsmål fra dere som vi kan ta opp på samlingen.

Antall deltakere: 25

Sted: Stavern

Tidsrom: 28.02.18 kl. 1200 - 01.03.18 ca. kl. 1600

Kursavgift: kr. 3100,-

For nærmere informasjon om samlingen, ta kontakt med Eirin Hagensen - eirin.hagensen@dsb.no eller knut.hansen@dsb.no

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff