Beredskapsutdanning trinn 1 deltid

 

Mål

Kurset er et ledd i lederutdanningen for brannpersonell, og skal kvalifisere for:

  1. Opptak til forebyggende kurs

  2. Opptak til kurs for operatør på nødalarmsentral

  3. Kvalifiserer til utrykningsleder i deltidskorps
     

Målgruppe - opptakskrav

Beredskapsutdanning trinn 1 deltid bygger på gjennomført yrkesutdanning som brannkonstabel.

(Yrkesutdanning for brannkonstabel heltid eller deltid, eller tilsvarende kvalifikasjoner)

 

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold mv.

  • Øvelsesplanlegging/-ledelse

 

Skriftlig eksamen

 

Kommune/region søker fortløpende om oppstart av beredskapsutdanning trinn 1 deltid til:

firmapost@nbsk.no

 

Alle kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger.

 

Praksisuka tas ved et godkjent øvingsanlegg etter at teoriundervisningen er gjennomført og før skriftlig eksamen.

 

Dette kurset vil bli revidert, og innhold, varighet og utforming kan bli endret.