Grunnkurs deltid

Mål

Kurset skal gi ansatte i deltidsbrannvesen opplæring i henhold til målene i kursplanen. 
Etter endt kurs skal eleven inneha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene mellommenneskelige forhold, brann- og redningsfaglige emner, røyk- og kjemikaliedykking.
Grunnkurset skal gi de nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å arbeide som brannkonstabel i et deltidsbrannvesen.

Målgruppe - opptakskrav

Grunnkurs deltid er en del av opplæringen for personell som jobber i deltidsbrannvesenet.

Søkere skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen.

Det presiseres at internopplæringen må dokumenteres.

 

Faglig innhold

   Mellommenneskelige forhold

 

Grunnkurs deltid avsluttes med en praksisuke ved et godkjent øvingsanlegg og skriftlig eksamen.

 

For øvrig viser vi til vår hjemmeside www.nbsk.no under kurstilbud – deltidsutdanning.