Flybrannkurs

Avinor og Norges brannskole har avtale om opplæring av ansatte innen brann- og redningstjenesten ved landets lufthavner. Dette gjelder både grunnkurs og utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste.

Kursene gjennomføres på et nytt og moderne øvingsanlegg som består av flykropp, helikopter, tankbil, miljøhenger, brannstasjon og tre brannbiler. Våre kursdeltakere gir oss gode tilbakemeldinger, og er godt fornøyd med våre øvelsesfasiliteter.   

For personell fra Avinor vil søknad om kursplass samt melding om opptak skje i henhold til egen avtale. 

flybrann.jpg