Grunnkurs i brann- og redningstjeneste

Mål

Kurset skal gi deltakerne grunnopplæring i brann- og redningstjeneste samt danne grunnlag for videre opplæring innenfor dette arbeidsområdet.

Målgruppe

Personell som skal inngå i utrykningsstyrken.

Opptakskrav:

Ansatt i Avinor.

Faglig innhold

Praktisk og skriftlig eksamen

Sted Starter Slutter Påmelding
NBSK Tjeldsund 03.09.2018 14.09.2018 04.12.2017