Grunnkurs i brann- og redningstjeneste

Mål

Kurset skal gi deltakerne grunnopplæring i brann- og redningstjeneste samt danne grunnlag for videre opplæring innenfor dette arbeidsområdet.

Målgruppe

Personell som skal inngå i utrykningsstyrken.

Opptakskrav:

Ansatt i Avinor.

Faglig innhold

Praktisk og skriftlig eksamen

Sted Starter Slutter Påmelding
NBSK Tjeldsund 11.06.2018 22.06.2018 30.09.2017
NBSK Tjeldsund 24.09.2018 05.10.2018 30.09.2017