Utrykningslederkurs i brann- og redningstjeneste

Mål

Kurset skal kvalifisere deltakerne for tjeneste som utrykningsledere i lufthavnens brann- og redningstjeneste, samt gi opplæring i skadestedsledelse i forbindelse med flyhavari.

Målgruppe - opptakskrav

Utrykningsledere og lufthavnbetjenter som inngår i utrykningstyrken og som har gjennomgått og bestått grunnkurs i brann- og redningstjeneste.

Faglig innhold

Praktisk og skriftlig eksamen

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
NBSK Tjeldsund 28.05.2018 08.06.2018 -
NBSK Tjeldsund 22.10.2018 02.11.2018 04.12.2017