Forebyggendekurs

Yrkesutdanning i forebyggende brannvern jf. forskrift om organisering av brannvesen § 7-6

Forebyggendekurset skal gi eleven forståelse for at systematisk risikobasert forebyggende arbeid vil være viktig for å redusere sannsynligheten for brann og begrense konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Kurset er basert på forskrift om brannforebygging.

 

forebyggende.jpg

Kurselementene i systematisk risikobasert forebyggende arbeid (Ref. forskrift om brannforebygging)

Mål

Kurset skal gi eleven kunnskap og ferdigheter til å kunne gjennomføre systematisk, risikobasert forebyggende arbeid.

Målgruppe

Personer satt til å utføre kommunens brannforebyggende oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernloven. For å oppnå størst mulig læringsutbytte på hvert enkelt kurs er det viktig med en tverrfaglig elevsammensetting. Norges brannskole vil derfor ta hensyn til elevenes yrkesbakgrunn, kvalifikasjoner, erfaring og kompetanse ved tildeling av kursplass.

 

Opptakskrav

Gjennomført Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) sitt kurs "Får Walter lov"

(les informasjon om kurset lengre ned på denne siden) 

og i tillegg ha fullført;


Dersom søker har annen relevant høgskole-, universitetsutdanning eller særskilt brannteknisk utdanning på samme nivå må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes postmottak@dsb.no i god tid før søknadsfristens utløp.Når du fyller ut søknadsskjemaet må du laste opp kursbevis fra "Får Walter lov", utfylt skjema for erfaring- og kompetansekartlegging og dokumentasjon på bestått utdanning som ingeniør eller feiersvenn. (Norges brannskole innehar all dokumentasjon på kurs som er gjennomført i regi av skolen, det er derfor ikke nødvendig å laste opp disse.)

 

 

Du bør ha kjennskap til følgende:"Får Walter lov"

Når du logger deg på "Får Walter lov" har du to valg:

 

Kurs nr. 1 gjennomføres i følgende perioder:

05.02 - 16.02.18

12.03 - 23.03.18

09.04 - 13.04.18

Kurs nr. 2 gjennomføres i følgende perioder:

11.06 - 22.06.18

27.08 - 31.08.18

10.09 - 21.09.18

Kurs nr. 3 gjennomføres i følgende perioder:

15.10 - 26.10.18

12.11 - 16.11.18

26.11 - 07.12.18

 

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff