Brannutredere - elektro

Mål

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å bistå politiet i brannetterforskning.

Målgruppe og opptakskrav

Ansatte i Det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), brannvesenet og kriminalteknikere i politiet.

Primærmålgruppen er brannutredere fra DLE og sakkyndige selskap som skal bistå politiet med elektrotekniske undersøkelser i forbindelse med etterforskning av branner.

Sekundærmålgrupper er personell fra brannvesenet og DLE, samt kriminalteknikere i politiet.

Opptakskrav for primærmålgruppen er at søker har kompetanse iht. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 10 og er ansatt i DLE eller i sakkyndige selskap.

Del 2 er kun åpen for primærmålgruppen.

Varighet

Kurset er delt i to deler hvorav hver del er på 5 dager (40 timer).

Del 1:    Generell teori med praktiske eksempler.

Del 2:    Utredning av arnesteder og undersøkelser av materialer med påfølgende etterarbeid som rapportskriving, fotografering, saksfremlegg ol.

 

Faglig innhold

Del 1

Del 2

 

Vurdering

Del 1: Ingen eksamen

Del 2. Skriftlig og praktisk eksamen vurdert med bestått eller ikke bestått

Alle får kursbevis etter gjennomført og bestått kurs

 

Dato:

Del 1: 28. mai. -  1. juni (uke 22)

Del 2: 23. - 27. april (uke 17) og 17. - 21. september (uke 38) 

 

Kursavgift:

Del 1: Kr 13.400,-

Del 2: Kr 20.600,-

Søknadsfrist: 31.12.17

 

Reise og opphold dekkes av den enkelte. Skolen har eget internat og tilbyr 4 måltider per dag.

Les mer på skolens hjemmeside under "Elevinformasjon/Viktig informasjon til deg som skal på kurs".

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff