Eksamensforberedende yrkeslærekurs i feierfaget

Mål

Kurset skal gi den yrkesfaglige kompetanse som er nødvendig for å kunne avlegge svenneprøve i feierfaget. Kurset er tilrettelagt for de som skal avlegge svenneprøve som privatister jfr. Lov om grunnskolen og den videregående opplæring (opplæringsloven) § 3 -5.

Faglig innhold


Avsluttende prøve

Avsluttende teoretisk prøve (Sentralt gitt prøve):

Elevene må selv melde seg opp til sentralt gitt prøve ved Narvik videregående skole, skolested Frydenlund.

Oppmeldingsfrist er: 15. september 2018.

Dato for sentralt gitt prøve for høst 2018 vil publiseres på et senere tidspunkt.

Veiledning for oppmelding til sentralt gitt prøve, se lenke https://www.nfk.no/tjenester/utdanning/utdanning-i-skole/eksamen/ eventuelt kontakt opplæringskontoret.

Hvis du som leder/mester har praksiskandidater på eksamensforberedende kurs må du påse at din praksiskandidat blir meldt opp i ditt fylke til avsluttende skriftlig eksamen.  Du finner mer informasjon om dette ved å kontakte opplæringskontoret.

Før søknad på kurs husk å før følgende inn i kommentarfeltet:

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff