Håndbrannslokkerkurs KAT. GRØNN

Håndbrannslokkerkurs kategori grønn

Mål

Kursdeltakere skal kunne utføre alle typer kontroll og service på håndslokkere, i henhold til Norsk standard 3910., og kunne utføre vedlikehold av slangetromler i henhold til NS-EN671-3

Faglig innhold

Utstedelse av kompetansebevis

Ved bestått teoretisk og praktisk prøve sender deltaker søknad om kompetansebevis til kursarrangør Norges brannskole. Søkeren må være fylt 18 år. Det settes krav til praksis ved søknad om kompetansebevis. Kravet er gitt av Rådet for vedlikehold av brannslokkermateriell i Bestemmelse nr. 7 H punkt 5.2

 

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
NBSK Tjeldsund 19.03.2018 23.03.2018 30.09.2017