Godkjenning av søknader

Tips til deg som skal godkjenne søknader:

Når vi har registrert deg som kontaktperson bruk følgende prosedyre for godkjenning av søknader.

Du som kontaktperson MÅ godkjenne eller forkaste alle søknader. Søknader som ikke er godkjent av deg vil ikke bli behandlet i opptaksprosessen.

Fremgangsmåten er som tidligere: Du vil motta en mail med en link så snart din ansatt har søkt på kurs. Trykk på denne for å godkjenne eller forkaste søknaden.

Alternativt kan du:

 

Dersom noe er uklart ta kontakt med Kursadministrasjonen på tlf. 76919000