Grunnkurs for heltidspersonell

Mål

Grunnkurset er den avsluttende del av yrkesutdanning for brannkonstabler.
Etter endt kurs skal eleven inneha grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper og ferdigheter innen fagområdene mellommenneskelige forhold, brann- og redningsfaglige emner, røyk- og kjemikaliedykking.
Grunnkurset skal gi de nødvendige ferdigheter og kunnskaper for å arbeide som brannkonstabel i et heltidsbrannvesen.

Målgruppe - opptakskrav

Søkere til grunnkurs skal ha gjennomført nettbasert kurs i brannvern og internopplæring i eget brannvesen. Ved opptak til kurs vil mannskap fra yrkesbrannvesen bli prioritert. Det presiseres at internopplæringen må dokumenteres.

 

Norges brannskole krever at alle som skal delta på kurs der det gjennomføres praktiske røyk- og kjemikaliedykkerøvelser skal gjennomføre og bestå fysisk test i regi av skolen ved oppstart av kurset.

 

Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold

 

Brannfaglige emner

 

Redningsfaglige emner

 

Røykdykking

 

CBRNE – farlige stoffer

 

Skriftlig og praktisk eksamen

 

Kursene er delt i to perioder à 4 uker

Kurs nr. 1 har fri i uke 6 og 7

Kurs nr. 2 har fri i uke 38

Kurs nr. 3 (Sandnes) har fri i uke 46

Grunnkurset er under revidering, og innhold, varighet og utforming kan bli endret.

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff