Grunnopplæring i skogbrannslokking

Mål

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende kompetanse i skogbrannslokking, og etter endt kurs kunne delta i en rolle i skogbranninnsats.

Målgruppe

Målgruppen inkluderer alle nivåer i brannvesen og sivilforsvaret, herunder skogbrannreserve/tropper. Kurset er også ment som et tilbud til aktører i skognæringen.

Opptakskrav

Det kreves ingen brannfaglig bakgrunn for opptak til kurset.

Faglig innhold

Skogen og om skogbranner

 Skognæringen

 Skogforhold

Skogovervåking

 Metoder for overvåking

 Skogbrannhelikopter

 Kart, GPS

Skogbrannslokking 

 Skogbrannvernet

 Involverte parter ved en skogbrann

 Organisering – ELS – Sektorleder

 Sektorleders oppgaver

 HMS ved skogbrannslokking

 Skogbrannens forløp

 Slokkemetoder

Opplæring og øvelser i egen organisasjon

 Øvelsesplanlegging og gjennomføring

Skogbrannberedskap

 Skogbrukets beredskap

 Nasjonal – regional – lokal beredskap

 Kortsiktige og langsiktige tiltak

Øvelse

 Rydding/felling av trær

 Demonstrasjon praktiske slokkemetoder

 Praktisk øvelse

Kursene arrangeres regionalt med administrativ tilknytning til Norges brannskole.

Kursavgift: Kr. 5.100,-

Sted Starter Sluitter Søknadsfrist
Ingen treff