Kurs for deg som har BER-1

Utrykningslederkurs heltid (for de som har beredskapsutdanning trinn 1)

Dette er en overgangsordning for deg som tidligere har gjennomført beredskapsutdanning trinn 1 og skal ha kompetanse som utrykningsleder heltid. Kurset kvalifiserer for opptak til beredskapsutdanning trinn 3 – hovedmodul.Mål

Kurset skal gi opplæring og kompetanse som tilfredsstiller kravet til utrykningsleder heltid, og/eller kvalifiserer for opptak til beredskapsutdanning trinn 3 - hovedmodul.

Målgruppe - opptakskrav

Kurset retter seg spesielt mot den som er eller skal bli utrykningsleder heltid. Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

Opptakskrav er gjennomført og bestått beredskapsutdanning trinn 1.

 

Kurset er delt i to perioder

Del B:

 

Gjennomføres i perioden 28.05.18 - 22.06.18

Del C:

Gjennomføres i perioden 01.10.18 - 12.10.18

 

Vi gjør oppmerksom på at kurs nummer to med oppstart i november 2018 også er et todelt kurs, hvorpå del C gjennomføres i 2019. Vi vil komme tilbake med gjennomføringsdato for del C.

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff