Utrykningslederkurs del A og B

Mål

Etter endt kurs skal elevene ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested. Videre skal elevene få kunnskaper i planlegging og gjennomføring av kompetanseutvikling med egne mannskaper. I tillegg skal elvene få kunnskaper om brannforebyggende arbeid som gir et helhetlig perspektiv på de oppgaver og roller som brann- og redningstjenesten har.

Opptakskrav 

Opptak til studiet krever bestått grunnkurs for brannkonstabel heltid eller deltid og bestått nettbasert test for utrykningsleder. Tilgang til testen gis ca. 1 måned før kursstart.

Kursplanene finner du på skolens hjemmeside www.nbsk.noMålgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som er eller skal bli utrykningsleder. Dette må spesifiseres i kommentarfeltet i søknaden, og dokumentasjon vedlegges søknad.

 

Kursets oppbygning

Kurset består av 3 deler (A - B - C) som gjennomføres i 3 perioder. Del A og B kvalifiserer til utrykningsleder deltid. Del C er for de som skal inneha rollen som utrykningsleder heltid, og krever bestått del A og del B.

Det søkes på del A og B i samme søknad, men del C krever egen søknad.

  

Del A:

 

Del A gjennomføres i perioden:

Del B:

Del B gjennomføres i perioden:

Del C:

Del C gjennomføres i perioden:

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff