Utrykningslederkurs del C

 

Organisasjon og ledelse

Opptakskrav:

Gjennomført og bestått utrykningslederkurs del A og del B.

Del C er for de som skal inneha rollen som utrykningsleder heltid, og krever bestått del A og del B.

Målgruppe:

Ansatte i brann- og redningstjenesten som er eller skal bli utrykningsleder. Dette må spesifiseres i kommentarfeltet og dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Del C :

Del C gjennomføres i perioden:

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff