Kurs innen beredskap mot akutt forurensning

Norges brannskole (NBSK) gjennomfører, i samarbeid med Norsk Oljevernforening For Operatørselskap (NOFO) og Kystverket (KyV), kurs for personell som har eller er tiltenkt roller i innsats mot akutt forurensning.

Følgende kurs bygger på Læreplan for opplæring i håndtering av akutt forurensning, utgitt av Miljødirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), KyV og NOFO. Læreplanen er lagt ut på http://www.kystverket.no/.

Nettbasert forkurs innen akutt forurensning

I samarbeid med KyV og NOFO har NBSK utviklet et nettbasert forkurs innen akutt forurensning. Det er en forutsetning at e-kurset er fullført før deltakelse på andre kurs i opplæringsstrukturen. Kurset finner du på http://oljevern.nbsk.no/ og er gratis.

Grunnkurs i håndtering av akutt forurensning

Målet er å gi grunnleggende kompetanse til personell som skal delta i innsats mot akutt forurensning. Etter fullført kurs skal deltakerne:

Kurs i teigledelse

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som teigleder ved innsats mot akutt forurensning. Deltakerne må ha fullført grunnkurs i håndtering av akutt forurensning eller ha tilsvarende kompetanse. Etter fullført kurs skal deltakerne:

Kurs i skadestedsledelse

Målet med kurset er å kvalifisere deltakerne til å kunne fylle rollen som skadestedsleder ved innsats mot akutt forurensning. Etter fullført kurs skal deltakerne:

Foruten kursene som er beskrevet i læreplanen, avholder NBSK følgende spesialkurs:

Innsatsgruppe strand akutt (IGSA)

Et kurs rettet mot personell som inngår i oljebransjens beredskapsorganisasjon i barriere 3 og 4, og som skal være i stand til å arbeide selvstendig i inntil 48 timer.

Materiellkurs

I innsats mot akutt forurensning er det mye forskjellig materiell i bruk. Målet med kurset er å bidra til en god og effektiv materialforvaltning. NBSK har utviklet et kurs med fokus på pakking, lagring, bruk, vedlikehold og feilsøking på relevante materiellgrupper. Dette kurset er rettet mot personell som har materiellansvar i Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensning (IUA), eller i private bedrifter med pålegg om beredskap mot akutt forurensning.

Ved samtlige kurs, foruten nettbasert forkurs, skjer påmelding via eget IUA.

Oljevern i kulde og is

Kurset skal bidra til å forberede personell til innsats i kaldt klima. Det ses nærmere på personlig bekledning og verneutstyr, hvordan organisere skadestedet og arbeidstiden, og hvilke utfordringer en kan møte i en slik innsats.  Kurset er bygget opp med mye tid ute i felt, slik at deltakerne får føle utfordringene på kroppen.

Ved samtlige kurs, foruten nettbasert forkurs, skjer påmelding via eget IUA.