Innsatsleder brann- Fagledermodul (Ber-3)

Mål

Kurset skal gi elever kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) for å ivareta brannvesenets ansvar, myndighet og faglige aspekter knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å løse.

 

Dette innebærer at de:

  • Har god kjennskap til beredskapsarbeid og kan påta seg rollen som innsatselder brannMålgruppe

Kurset skal i henhold til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, kvalifisere personell til funksjonen som brannsjef (§ 7-11), leder for beredskapsavdeling (§7-8) og overordnet vakt (§7-10).

 

Opptakskrav:

Dispensasjon fra opptakskrav:

Dersom søker ikke tilfredsstiller gjeldende opptakskrav for kurset, må skriftlig søknad om dispensasjon, inkludert dokumentasjon sendes Norges brannskole til: postmottak@dsb.no

Søknad om dispensasjon for opptakskrav må være godkjent før søknadsfristens utløp.

 

Varighet – oppbygning

Innsatsleder brann modul har en varighet på 160 timer og er obligatorisk for alle. Modulen kan deles opp i 2 perioder à to uker. Direkte opptak til innsatsleder brann modul krever følgende bakgrunn:

 

 

Faglig innhold – fagledermodul

Kurs 1 avvikles i uke 15 - 16, og 22 -23.

Kurs 2 avvikles i uke 35-36, og 43-44.


Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff