Innsatsleder brann (Ber-3) Forberedende modul

Mål

Kurset skal gi elever kompetanse (kunnskaper, ferdigheter og holdninger) for å ivareta brannvesenets ansvar, myndighet og faglige aspekter knyttet til hendelser som brannvesenet til enhver tid blir satt til å løse.

 

Dette innebærer at de:

 

Faglig innhold – forberedende modul

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen som vurderes til bestått/ikke bestått. Bestått eksamen er et krav for å komme inn på Innsatsleder brann fagledermodul.

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff