Kurs i enhetlig ledelsessystem - ELS

Mål

Deltageren skal etter endt kurs inneha tilstrekkelig kompetanse i enhetlig ledelsessystem (ELS) til å kunne benytte dette som leder, og kunne utføre tildelte oppgaver i de ulike funksjonene. Kompetanse omfatter kunnskaper, ferdigheter og holdninger. 

Målgruppe

For brannvesenet er målgruppen for kurset utrykningsleder, overordnet vakt og brannsjef, hvor deltagerne må ha gjennomført fastsatt opplæring for sin stilling i henhold til dimensjoneringsforskriftens kvalifikasjonskrav. For Sivilforsvaret er målgruppen tjenestemenn og tjenestepliktig befal (FIG leder/FIG personell leder). Eventuell deltagelse fra andre beredskapsaktører vurderes av kursarrangør.

Faglig innhold

Samvirke og samordning

Organisering og ledelse av innsats - enhetlig ledelsessystem

Funksjonene i enhetlig ledelsessystem

Øvelser

Kursavgift: kr. 6.700,-

Starter Slutter Sted Søknadsfrist
Ingen treff