Praktiske opplysninger 2018

Norges brannskole ligger på Fjelldal i Tjeldsund kommune og er faglig og administrativt underlagt DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap). Vi tilbyr kurs på en moderne og godt utstyrt skole med et av landets beste øvingsanlegg.

Kurstilbudet for 2018 er endret med bakgrunn i behovsundersøkelsen som ble gjennomført våren 2014. Denne undersøkelsen ble sendt til alle landets brannvesen og den viste behovet for kursplasser innenfor de ulike nivåer i et 5 års perspektiv. Antall kurs for 2018 er justert slik at det er tatt hensyn til behovet for kursplasser som fremkom i undersøkelsen.

Arbeidet med kursutvikling videreføres. For enkelte kurs kan dette medføre at innhold og varighet blir justert i forhold til det som står oppført i kurskatalogen.

Nærmere informasjon om innkvartering, kantine, reise, og fritidstilbud finner du under fanen elevinformasjon på vår hjemmeside http://www.nbsk.no/ 

ovingsanlegg.jpg