Alarmsentraloperatør

Oppgavene til operatørene på nødalarmsentralene er under utvikling, og samlokalisering av sentraler er iverksatt. Kvalifikasjonskravene i Dimensjoneringsforskriften er ikke lenger i samsvar med kompetansebehov, krav og forventninger til arbeidet ved nødalarmsentralene. Beredskapsutdanning trinn 1 (BER-1), som iht. Dimensjoneringsforskriften er opptakskrav til Alarmsentraloperatørkurset, ble gjennomført for siste gang våren 2015. I tillegg til å gjøre noe med opptakskravet, er det ønskelig å utvide alarmsentralenes rekrutteringsgrunnlag fra andre typer utdanning og erfaring.

Utdanningen beskrives i følgende kursplaner: Internopplæring alarmsentraloperatør med opplæringsbok, Forberedende modul alarmsentraloperatør, ICCS, Vicion og Alarmsentraloperatørkurs.