Forberedende modul Alarmsentraloperatørkurs

Mål

Etter endt kurs skal eleven ha gode kunnskaper om brann- og redningsfaglige emner slik at de til enhver tid kan handle fagkompetent i kommunikasjonen med den som melder ulykke, ved mottak og registrering av nødmeldinger, alarmering av mannskaper og kommunikasjon med innsatsstyrkene

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som skal jobbe på en alarmsentral og har liten eller ingen formalkompetanse innenfor brann- og redningsfaget.

Opptakskrav til 4 ukers kurs: (14.01.2019 - 08.02.2019) 

Bestått Nettbasert kurs i brannvern og påbegynt Internopplæring for alarmsentraloperatør.

Opptakskrav til 1 ukes kurs: (06.05.2019 - 10.05.2019)

Påbegynt Internopplæring for alarmsentraloperatør

Bestått grunnkurs

Minimum 2 år i brannvesen

Vi gjør oppmerksom på følgende:

Skriftlig eksamen for elevene på 1 ukes kurs vil være fra alle fagområdene i 4 ukers kurset.

Faglig innhold

Organisering av beredskapen

Brann- og redningsfaglige emner

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen - vurderes med bestått ved minimum 50 % riktige svar.

 

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff