ICCS/VISION - komprimert kurs

Mål:

Å gi operatørene grundig praktisk og teoretisk kunnskap om, samt forståelse av å bruke, ICCS.

Å gi operatørene grundig og nyttig teoretisk og praktisk kunnskap om, samt forståelse for bruk av, VISION.

Målgruppe:

Personell som er avløsere/faste operatører, og som har jobbet noen måneder på sentralen. Disse har fått noe opplæring og dette må dokumenteres ved søkning til kurset. Kurset gjennomføres i løpet av 1 uke.

Faglig innhold:

ICCS:

VISION:

 
Kursavgift: Kr. 6.900,-

Avsluttende vurdering: Praktisk prøve

Starter Slutter Sted Søknadsfrist
Ingen treff