Internopplæring Alarmsentraloperatør

Innledning - NB viktig!

Internopplæringen kan av praktiske årsaker starte opp før forberedende modul er gjennomført. Det forutsettes at de som ansettes ved en sentral har en relevant bakgrunn.

Internopplæringen må gjennomføres i løpet av 12 måneder etter ansettelse. Godkjenning av internopplæring vil ikke foreligge før den forberedende modulen er bestått.

Leder av sentralen har ansvaret for den praktiske opplæringen. Operatøren skal ha en egen opplæringsbok som fylles ut i samarbeid med leder av 110-sentralen, som også attesteres når det enkelte mål er nådd.

Den teoretiske delen av opplæringen godkjennes ved å bestå Nettbasert kurs for alarmsentraloperatør.

Ved behov for å starte internopplæring for nytt personell, meldes de ansatte fortløpende opp til Nettbasert kurs for alarmsentraloperatør.

Mål

Kursets mål er at deltaker skal kunne motta og oppfatte nødmeldinger, foreta vurderinger av innsatsbehov, samt foreta alarmering av mannskaper og andre beredskapsorganisasjoner og myndigheter.

Dessuten skal deltaker ha god kunnskap om brannvesenets og andre etaters og myndigheters ansvar og oppgaver, samt bli en viktig ressurs overfor publikum og brannvesenets ressurser.

Målgruppe

Personell som skal arbeide ved en alarmsentral.

Opptakskrav

Faglig innhold

Vurderingsform

Det nettbaserte kurset vurderes med bestått/ikke bestått

Oppstartsår
2019