Kurs for alarmsentraloperatør

Mål

Kursets hovedmål er at elevene skal settes i stand til å bli en viktig ressurs og rådgiver overfor publikum, brannvesenets ressurser og andre etater og myndigheter. De skal etter endt kurs ha god innsikt i menneskelige og psykologiske forhold som påvirker operasjoner og samhandlinger i en sentral, gode kunnskaper om intervjuteknikk for innhenting av riktig og tidskritisk informasjon, samt kunne håndtere uforutsette og store hendelser og samhandling med andre etater. 

Målgruppe

Ansatte i brann- og redningstjenesten som skal arbeide i en alarmsentral.

Opptakskrav

Bestått BER-1 eller Ledelse trinn B eller Forberedende modul for 110.

For alle disse gjelder:

 

Faglig innhold

Vurderingsform

Kurset avsluttes med en skriftlig eksamen som vurderes med gradert karakter.

Kurs nr. 2 (26.08 - 20.09.19)

Tidspunktet for gjennomføring av kurs nr. 2 kan bli endret til et senere tidspunkt.

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff