Veilederkurs for opplæringsansvarlige på 110 sentralene

Mål:

Gi opplæringsansvarlige ved alarmsentralene et godt grunnlag for å ta ansvar for opplæring av egne ansatte.

Målgruppe:

Opplæringsansvarlige ved landets 110 sentraler.

Innhold på kurset:

Antall deltakere: 20

Kursavgift: kr. 3.200,-

For nærmere informasjon ta kontakt med Knut Hansen - knut.hansen@dsb.no

Samlingen starter 24.04.2019 kl 1230 og avsluttes 25.04.2019 ca. kl. 1600.

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff