Brannutreder- elektro

Mål

Kurset skal kvalifisere deltakerne til å bistå politiet i brannetterforskning.

Målgruppe

Ansatte i det lokale elektrisitetstilsyn (DLE), brannvesenet og kriminalteknikere i politiet.

 

Opptakskrav

Del 1:    

Personell fra brannvesenet og DLE, samt kriminalteknikere i politiet

Del 2:    

Bestått del 1

Dokumentert kompetanse iht. Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til       elektriske anlegg og elektrisk utstyr (FEK) § 10 og i tillegg er ansatt i DLE eller i sakkyndige selskap.

Varighet

Kurset er delt i to deler hvorav hver del er på 5 dager (40 timer).

 

Faglig innhold

Del 1: Generell teori med praktiske eksempler

 

Del 2: Utredning av arnesteder og undersøkelser av materialer med påfølgende etterarbeid som rapportskriving, fotografering, saksfremlegg ol.

Vurderingsform

Del 1: Ingen eksamen

Del 2. Skriftlig og praktisk eksamen vurdert til bestått eller ikke bestått

Kursbevis utstedes etter hver del.

Dato:

Del 1: 06.05.19 - 10.05.19

Del 2: 17.06.19 - 21.06.19

Kursavgift:

Del 1: Kr 13.400,-

Del 2: Kr 20.600,-

Reise og opphold dekkes av den enkelte. Skolen har eget internat og tilbyr 4 måltider per dag.

Sted Starter Slutter Søknadsfrist
Ingen treff