Beredskapsutdanning trinn 1 deltid

Mål

Etter endt kurs skal elevene ha tilegnet seg kunnskaper og ferdigheter til å ivareta rollen som utrykningsleder på et brann- eller skadested. Videre skal elevene få kunnskaper i planlegging og gjennomføring av kompetanseutvikling for egne mannskaper. I tillegg skal elevene få kunnskaper om brannforebyggende arbeid som gir et helhetlig perspektiv på de oppgaver og roller som brann- og redningstjenesten har.

Målgruppe 

Ansatte i brann- og redningstjenesten som innehar stilling som utrykningsleder deltid.   

Opptakskrav

Gjennomført yrkesutdanning som brannkonstabel – heltid eller deltid, eller tilsvarende kvalifikasjoner


Faglig innhold

Mellommenneskelige forhold

 

Brann- og redningsfaglige emner

 

Organisering av beredskap og innsats

 

Kompetanseutvikling

  • Øvelsesplanlegging/-ledelse

 

Skriftlig eksamen

 

Kommune/region søker fortløpende om oppstart av beredskapsutdanning trinn 1 deltid til:

firmapost@nbsk.no

 

Alle kursene er desentraliserte med kvelds- og lørdagssamlinger.

 

Praksisuka tas ved et godkjent øvingsanlegg etter at teoriundervisningen er gjennomført og før skriftlig eksamen.

 

Dette kurset vil bli revidert. Innhold, emner, varighet og utforming kan bli endret.